Om föreningen

Sekelskiftesdagarna drivs sedan 2015 av en ideell förening vid namn
”Sekelskiftesdagarna i Marstrand ideella förening”.

Föreningen har till ändamål att genomföra Marstrands Sekelskiftesdagar.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att planera, organisera och genomföra sekelskiftesdagar i Marstrand varje år. Föreningen ska verka genom att bredda möjligheter för kulturevenemang inom teater, musik, dans och därtill liknande sätt att medverka till kulturutveckling. Föreningen ska också verka för att dess medlemmar deltar genom lämplig klädsel under Sekelskiftesdagarna.

sv_SESvenska