GDPR

Hur vi hanterar personuppgifter

MEDLEMSREGISTER

Medlemsregistret innehåller kontaktuppgifter för medlemmarna samt uppgifter om betalning av medlemsavgiften de senaste 3 åren.

Medlemsregistret används för medlemsinformation via E-post. Då används alltid s.k. ”dold kopia” i utskicket, dvs medlemmarnas E-post-adresser avslöjas inte dem sinsemellan.

Nya medlemmar anmäler sig via medlemsformuläret på föreningens hemsida.
Uppgifter som registreras och sparas är:

▪ Betalt innevarande år (2024)
▪ Betalt innevarande år – 1 (2023)
▪ Betalt innevarande år – 2 (2022)
▪ Medlemsnr
▪ Medlemsdatum
▪ Namn
▪ Adress
▪ Postnr
▪ Ort
▪ Land
▪ Mobil
▪ E-post

Originalet av medlemsregistret är ett excel-register som finns fysiskt lagrat på föreningens hårddisk. Backup-kopior sparas i Google Drive.


DELTAGARREGISTER SEKELSKIFTESDAGARNA

Registret innehåller kontaktuppgifter för deltagare i årets Sekelskiftesdagar.

Registret används för bl.a. planering av platser och tider för deltagare samt
kommunikation med deltagare, ex anvisning om färjeöverfart. Denna kommunikation sker via mail och då används alltid s.k. ”dold kopia” i utskicket, dvs deltagarnas E-post-adresser avslöjas inte dem sinsemellan.

Registret uppdateras i och med att en deltagare anmäler sig till Sekelskiftesdagarna.

Uppgifter som registreras och sparas är:
▪ Förnamn
▪ Efternamn
▪ Personnummer
▪ Adress
▪ Postnummer
▪ Ort
▪ Telefonnummer
▪ Mobilnummer
▪ E-post
▪ Vilken eventuell aktivitet personen arrangerar under dagarna

Vid anmälan godkänner deltagaren att föreningen får använda bild och text i samband med festivalaktiviteter samt på föreningens hemsida och facebook-sida.

Originalet av registret är ett excel-register samt ett bildarkiv som finns fysiskt lagrat på föreningens hårddisk. Backup-kopior sparas i Google Drive.

Registret sparas i 2 år eftersom inbjudan till kommande Sekelskiftesdagar baseras på de 2 senaste årens deltagande


BILDARKIV

I samband med Sekelskiftesdagarna i Marstrand och andra sammanhang som föreningen dokumentera sparas materialet i föreningens bildarkiv. Bilderna som sparas är tagna av föreningens utsedda fotografer vilket innebär att föreningen har upphovsmannarätt till bilderna.

Bildarkivet används för publicering på föreningens hemsida, facebook-sida, instagram, vid föredrag om föreningens verksamhet och i vårt programblad osv.

Originalet av bildarkivet är lagrat i en hårddisk och på Google Drive. Ansvarig för bildarkivet är föreningens projektledare.

sv_SESvenska