About the association

The Victorian days are operated by a non profit organization called
”Sekelskiftesdagarna i Marstrand ideella förening”.

The organizations purpose is to realize the Victorian Days.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att planera, organisera och genomföra sekelskiftesdagar i Marstrand varje år. Föreningen ska verka genom att bredda möjligheter för kulturevenemang inom teater, musik, dans och därtill liknande sätt att medverka till kulturutveckling. Föreningen ska också verka för att dess medlemmar deltar genom lämplig klädsel under Sekelskiftesdagarna.

en_GBEnglish (UK)