Styrelsen

Ordförande
Bo Wallmander
+46(0)768812040
[email protected]
Kulperödsvägen 30
442 95 Hålta

Ledamot
Dick Berghede
+46(0)705592430
[email protected]

Ledamot
Karin Harryson
+46(0)702450345
[email protected]

Ledamot
Anders Ekman
+46(0)705841493
[email protected]

Ledamot
Jan Eliasson
+46(0)707666770
[email protected]

Suppleant
Meta Grunden
+46(0)706560904
[email protected]

Suppleant
Alex Reuter
+46(0)738163146
[email protected]

Suppleant
Britt Johansson

[email protected]

Sekretare
Göran Kristensson
+46(0)707954502
[email protected]

sv_SESvenska