Leaderprojekt

I år skapade Sekelskiftesdagarna vårt första engelska programblad. Det möjliggjordes med hjälp av organisation Leader. De stödjer oss med EU-stöd och offentliga medel.

Vi har även inlett en uppdatering av vår hemsida där den även kommer kunna läsas på engelska.

Tack för hjälpen!

sv_SESvenska